Pobierz obrazki
www.groupivg.com/konferencja  
Spotkanie grupy naukowców, praktyków, polityków, przedstawicieli biznesu
Pobierz obrazki
Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Gospodarka oparta na wiedzy", która odbędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w Sopocie w Marriot Resort & SPA. Konferencja o charakterze naukowym pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami oraz praktykami biznesu.
WIĘCEJ
Pobierz obrazki
GŁÓWNE PANELE DYSKUSYJNE
Zarządzanie wiedzą 
Społeczeństwo wiedzy/informacyjne 
Systemy innowacyjne 
Działania B+R 
Kapitał ludzki 
ICT (informatyka i telekomunikacja) 
Informatyczne wspomaganie i narzędzia zarządzania wiedzą
Gospodarka przemysłowa a gospodarka oparta na wiedzy 
Rozwój gospodarczy i społeczny oparty na GOW
Inwestycje


Na konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień: ​ekonomicznych, humanistycznych, inżynieryjnych, medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o ziemi,  przyrodniczych, rolniczych, społecznych, technicznych.
KOMITET NAUKOWY
​Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski 
Prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Uniwersytet Szczeciński 
Prof. US dr hab. Krzysztof Janasz Uniwersytet Szczeciński 

Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania Uniwersytet Gdański 
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Uniwersytet Warszawski 
Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Uniwersytet Warszawski 
Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Uniwersytet Warszawski

Terminy
Składanie kompletnych / pełnych prelekcji / artykułów do 31 marca 20178 roku 
Ostateczna rejestracja Uczestników konferencji do 31 marca 2018 roku 
Rozpoczęcie konferencji w dniu 19 (czwartek) kwietnia 2018 roku
Zakończenie konferencji w dniu 20 (piątek) kwietnia 2018 roku 
Wydanie Monografii pokonferencyjnej w dniu 30.05.2018 roku

Punktacja naukowa
Autorstwo monografii naukowej w języku angielskim - 25 pkt 
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim - 20 pkt 
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku angielskim - 5 pkt 
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim - 4 pkt 
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku angielskim - 5 pkt 
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim - 4 pkt

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji naukowej
Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym i jednocześnie podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań. Udział w konferencji naukowej, prezentacja wyników, publikacja artykułów oraz poznawanie nowych ludzi stanowi kluczowy aspekt rozwoju kariery naukowej i zawodowej. Mamy świadomość, jak ważnym elementem w pracy naukowców w dzisiejszych czasach jest konieczność budowania dorobku naukowego, na każdym etapie pracy naukowej.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OPCJE UDZIAŁU

Rezerwacja Udziału - Udział czynny dwudniowy w konferencji

Rezerwacja Udziału - Udział czynny jednodniowy w konferencji

Rezerwacja Udziału - Udział bierny dwudniowy w konferencji (słuchacz)

Rezerwacja Udziału - Udział bierny jednodniowy w konferencji (słuchacz)

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

Konferencja naukowa Gospodarka oparta na wiedzy

  • 447,00