• Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej ebook

Kolektywizm, roztopienie indywidualnego „Ja” we wspólnotowym „My” stanowi integralny element rosyjskiego zaprogramowania kulturowego. Jako integralny element tożsamości rosyjskiej wywiera istotny wpływ na współczesny kształt rosyjskiej idei narodowej konstruowanej na fundamencie cywilizacyjno-kulturowej odmienności między kolektywistyczną Rosją a zindywidualizowanym, zatomizowanym Zachodem. Analiza kolektywistycznego wariantu w myśli rosyjskiej oraz ukazanie trwałości kolektywnej orientacji w procesie konsolidowania tożsamości narodu rosyjskiego jest istotna ze względu na swoją aktualność i potencjał inspirujący wyznaczania priorytetów politycznych we współczesnej Federacji Rosyjskiej.

Praca została podzielona na trzy rozdziały koncentrujące się na najbardziej reprezentatywnych przykładach rosyjskiego, zorientowanego kolektywistycznie widzenia otaczającej rzeczywistości.

Rozdział I ukazuje złożony charakter filozoficznej refleksji nad rosyjskim pojmowaniem kolektywności oraz jej znaczenia dla zachowania specyfiki cywilizacyjnej przestrzeni rosyjskiej.

Rozdział II poświęcono analizie kolejnego źródła kolektywizmu w rosyjskim postrzeganiu świata, krańcowo odmiennego od słowianofilskiej refleksji nad tradycyjnym zdeterminowanym charakterem rosyjskiej wspólnotowości. Idea bolszewickiego eksperymentu społecznego inspirowała próby ukształtowania nowej – kolektywnej, podporządkowanej, sterowanej od górnie mentalności „My - narodu radzieckiego”.

W rozdziale III zaprezentowano współczesną interpretację kolektywizmu w Rosji oraz postulowane przez prezydenta Federacji Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej Rosyjskiej Władimira Putina odrodzenie kategorii narodowości identyfikowanej z tradycyjnymi rosyjskimi wartościami, prawosławiem oraz kultywowaniem postaw patriotycznych. W rozdziale zarysowano współczesną retorykę władz odwołującą się do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, które uzasadniają postrzeganie Rosji i narodu rosyjskiego jako odrębnej, zaprogramowanej na kolektywizm, wywyższenie tradycji oraz duchowości cywilizacji rosyjskiej. Podstawę rozważań w rozdziale III stanowią programowe dokumenty Władimira Putina upubliczniane w okresie od 2006 do 2013 roku oraz opracowania poświęcone charakterowi rosyjskiej tożsamości autorstwa Andrzeja de Lazari, Mariana Brody oraz innych badaczy kultury oraz filozofii rosyjskiej. W rozdziale podkreślono znaczenie bizantyjskiego rodowodu władzy w procesie konsolidowania kolektywnej tożsamości narodu rosyjskiego. Podjęto próbę ukazania jak silnie na interpretację świata zewnętrznego oraz kształtowanie tożsamości rosyjskiej oddziałuje istnienie narodowej idei rosyjskiej, która stanowi podstawę obserwowanego od 2012 roku konserwatywnego zwrotu w polityce Kremla. Innym czynnikiem sprzyjającym konsolidacji kolektywnej tożsamości narodu rosyjskiego jest eksponowanie cywilizacyjnych antagonizmów.

 

Tytuł książki: Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej

Autor: Justyna Doroszczyk

 

Wydawca:

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

 

Ilość stron: 214

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 1,97 MG

Plik ściągalny: pdf

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2016 

ISBN 978-83-62062-97-3 ebookSpis treści

 

WSTĘP.............................................................................................. 6

Rozdział I

Kod „My - Obszczina” – Słowianofilstwo klasyczne jako archetyp kolektywistycznej orientacji w rosyjskiej interpretacji świata........... 14

1.1. Słowianofilstwo klasyczne – konserwatywna i romantyczna wizja staroruskiej wspólnotowości.............. 14

1.2. Krytyka zachodniego indywidualizmu z perspektywy koncepcji naturalnej wspólnoty – staroruskiej obszcziny....... 26

1.3. Zasada soborowości i obszczina jako idealny typ więzi społecznej........................... 42

1.4. Zamysł wspólnotowy w klasycznym słowianofilstwie .................. 62

Rozdział II

Kod „My - naród radziecki” – o ideowych źródłach kolektywizmu radzieckiego w projekcie kształtowania nowego człowieka.... 67

2.1. Tradycja narodnicka – obszczina jako podstawowa komórka społeczeństwa socjalistycznego............ 67

2.2. Mikołaj Czernyszewski i projekt socjalistyczny – rozumni egoiści w służbie kolektywu....................... 75

2.3. Marksizm – leninizm a kolektywizm – o projekcie nowego człowieka kolektywu................ 89

2.4. Partia i moralność socjalistyczna kontra kolektywny proletariat – o narzędziach kształtowania nowego kolektywu narodowego......... 101

Rozdział III

Kod „My - naród rosyjski”– idea rosyjskiej kolektywności w polityce narodowej okresu prezydentury Władimira Putina ............ 120

3.1. Bizantyjski, mityczny rodowód władzy Władimira Putina oraz idea Moskwy Trzeciego Rzymu jako elementy kreacji kolektywnej świadomości nowego narodu rosyjskiego.. 120

3.2. Rosyjska idea w wydaniu Putinowskim i rola kolektywu narodowego – o współczesnej idei rosyjskiej i odrodzeniu kategorii narodowości ... 156

3.3. Cerkiew Prawosławna jako element rosyjskiej samoidentyfikacji oraz integralny czynnik konsolidujący kolektywną tożsamość narodu rosyjskiego... 185

ZAKOŃCZENIE .......................................................................... 199

BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 204

 

 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej ebook

  • 22,14

  • Bez podatku: 18,00
  • Cena po uwzględnieniu punktów zwrotnych: 60

Produkty powiązane

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej book

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej book

Kolektywizm, roztopienie indywidualnego „Ja” we wspólnotowym „My” stanowi integralny element rosyj..

26,25 Bez podatku: 25,00