Book Nauki Społeczne

Book Nauki Społeczne

Sprecyzuj wyszukiwanie

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej book

Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata – od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej book

Kolektywizm, roztopienie indywidualnego „Ja” we wspólnotowym „My” stanowi integralny element rosyj..

26,25 Bez podatku: 25,00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy ebook

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy ebook

Dla naszych Czytelników - OPEN ACCESS - bezpłatny dostęp do publikacji. Plik jest dostępny do bezpła..

0,00 Bez podatku: 0,00

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym book

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym book

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyj..

32,55 Bez podatku: 31,00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty book

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty book

Celem opracowania jest ukazanie wieloaspektowych związków występujących między zjawiskami współpra..

32,55 Bez podatku: 31,00

Innowacje we współczesnej gospodarce book

Innowacje we współczesnej gospodarce book

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

33,60 Bez podatku: 32,00

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

30,75 Bez podatku: 25,00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I book

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I book

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobis..

28,35 Bez podatku: 27,00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II book

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II book

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobist..

28,35 Bez podatku: 27,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY book

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY book

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczegó..

25,20 Bez podatku: 24,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY ebook

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczegó..

22,14 Bez podatku: 18,00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach book

 Tytuł monografii naukowej: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych cz..

28,35 Bez podatku: 27,00

Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty book

Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty book

Tytuł monografii naukowej: Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie –..

29,40 Bez podatku: 28,00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie ebook

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezen..

23,37 Bez podatku: 19,00

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Gospodarka oparta na wiedzy ebook

Tytuł monografii naukowej: Gospodarka oparta na wiedzyRed. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab..

20,91 Bez podatku: 17,00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie book

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie book

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezen..

31,50 Bez podatku: 30,00

Wyświetlono: 1 do 15 z 24 (2 stron)